Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı mezunlarının sınavsız geçiş imkânı ile girebilecekleri 2 yıllık bir öğretim programıdır. Çocuk Gelişimi Programı’nı bitirenlere “Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir.

Öğrenciler YGS -4 puan türü ile programa yerleştirilmektedir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olan öğrenciler de tercih yapabilirler.

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına geçebilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavları hakkında http://www.osym.gov.tr adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

 Amaç

Çocuk Gelişimi Programı’nın temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Çocuk gelişimi programı kapsamında; çocuk gelişimi, özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, aile eğitimi, drama, oyun, müzik, görsel sanatlar, eğitici materyal geliştirme vb. konularında eğitim verilmektedir.

 Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların; sabırlı, hoşgörülü, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

 

Mezunların İstihdam Alanları

·        İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak özel okul öncesi eğitim kurumlarında,

·        İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

·        Ücretli öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında,

·        Ana-baba eğitimcisi olarak özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde,

·        Bakıcı anne olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda,

·        Tasarımcı olarak çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde,

·        Çocuk bakım elemanı olarak çalışan anne – babaların çocuklarının bakımında vb.

çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.