Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Vücudun en önemli organlarından biri olan gözde meydana gelen çeşitli kusurlar sonucu,gözün görme yetisini azaltacak veya bozacak durumlarla karşı karşıya kalan insanlar için çeşitli çözüm yolları üretmek,optisyenin başlıca görevidir.Bu durumda optisyenliği sağlık alanında oldukça önemli bir konuma getirmiştir.Optisyenlik programının asıl amacı,göz doktoru tarafından sağlanan reçeteler doğrultusunda,numaralı gözlük camları,kontakt lensleri,güneş gözlükleri ve optik görme gereçlerini yapan sağlık elemanı yetiştirmektedir.Bu programdan mezun olan öğrenciler,kamuda veya özel kuruluşlardaki sağlık kurumlarında veya özel şirketlerde optisyen ünvanı ile çalışabilecekleri gibi,kurumlarında sorumlu müdür olarak da çalışabilme yetisine sahiptirler.26 Haziran 2004 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un 4. 'üncü maddesi gereği ''Optisyenlik mesleğini icra edebilmek için optisyenlik alanında en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim veren yüksekokul mezunu olmakgerekir.'' şartı getirilmiştir.Bu kanuni yasa ile birlikte programdan mezun olacak öğrenciler oldukça önemli iş imkanlarına sahip olma imkanına kavuşmuştur. Tüm bu imkanlara ek olarak mezun öğrenciler dikey geçiş sınavına girip başarılı olduğu takdirde,Fen-Edebiyat Fakültesi,Fizik bölümünde lisans eğitimi yapmaya da hak kazanabilmektedirler.