Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

T.C. Uşak Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 22. Maddesinin (2) bendi gereğince; Mezun olan öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını diploma servisine teslim etmeleri gerekir. 

 

 

Not:

1-    İlişik kesme esnasında Öğrenci Nüfus Cüzdanını, Kimlik kartını veya gazete kayıp ilanını (Vekâletname var ise aslı, vekilin nüfus Cüzdanı) birim öğrenci işlerine ibraz etmesi halinde öğrencinin ilişik kesme işlemleri başlatılacaktır.

2-    İlişik kesme belgesinin yanında öğrenci kimlik kartı veya gazete kayıp ilanı olmaması halinde kesinlikle Diploma teslimi yapılmayacaktır.

3-    İlişiği kesilen tüm öğrencilerin ( Mezun, Kendi isteği ile Ayrılan, v.b...) kimlik kartları teslim etmeleri zorunludur.


21 Şubat 2020