Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Üniversite Senatosunun 24.02.2021 tarihli 03 no.lu kararı ile “Uzaktan Öğretim Sisteminin Yürütülmesine İlişkin Olarak” alınan kararın (c) maddesinde belirtilen; Öğrencilerin çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu kararı alınmıştır. Bu bağlamda devam şartını sağlamada mazereti bulunan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarında değerlendirilerek karar verilmesinin uygun olduğuna;

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


15 Haziran 2021