Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Sigortacılık Meslek Buluşmaları Çevirimiçi Seminer Gerçekleştirildi

 

Ulubey Meslek Yüksekokulu tarafından, Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları kapsamında, eğitim kalitesinin arttırılmasını desteklemek amacıyla; alanında uzman konuşmacıların yer aldığı “Sigortacılık Meslek Buluşmaları” Semineri, 19 Ocak 2021 Salı günü gerçekleştirildi.

Seminere, akademisyenler, öğrenciler ve mesleğe ilgi duyan dinleyiciler katılmışlar ve sigortacılık temel faaliyetleri, eksperlik ve kariyer konularında bilgilenmişler, sorularına cavap bulmuşlardır.

Sigortacılık Sektörünün, nitelikli eleman ihtiyacı olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, iki yıllık eğitimin ardından gerçekleştirilecek en az altı aylık uygulamalı stajlarla ihtiyaç olduğunu belitmişlerdir. Seminera Konuşmacı olarak katılan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Meclis Üyesi Sayın Şermin METİN, mesleğin geleceği hakkında ilgili toplumun sorularını yanıtlarken; SEGEM sınavlarına ve eğitimlerinin önemini vurgulamış; Üniversite’nin talebi doğrultusunda, işbirliğinin arttırabileceklerini dile getirmiştir. Dijitalleşmenin, sigortacılık mesleğinde hem daha çok hem de daha nitelikli insan kaynağı ihtiyacını arttırdığının vurgulandığı Seminer’de; Uşak Üniversitesi öğrencilerinin staj imkanı sağlanması konusunda bireysel çabaların önemli olduğuna dair farkındalık geliştirilmiş ve staj daveti yapılmıştır.

Seminer, sektör ve katılımcı öğrencilerimiz arasında işbirliği bilincinin oluşması, eğitim kalitesini desteklemesi ve gelecekte daha sık buluşmalar yapılarak sürekliliğin sağlanması konusunda temennilerin alınmasıyla, amacına ulaşmıştır.

 

Online Seminer


19 Ocak 2021