Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Politikalar

Meslek Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonumuza göz önünde bulundurarak, yapmamız

gereken ilkeler politikalar olarak belirlenmiştir. Meslek Yüksekokulu politikalarımız şu

şekildedir.

 Kalite politikası

 Eğitim ve araştırma politikası

       a) Ulubey Meslek Yüksekokulu Kalite Politikası

 Kalite uygulamalarıyla ve mükemmellik modeli ile gelişimi sürdürmek,

 Kalite odaklı sunulan hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,

 Memnuniyet ölçme çalışmaları yaparak, hizmet alanların memnuniyeti sağlamak,

       b) Ulubey Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Araştırma Politikası

 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma faaliyetlerini ve eğitim-

öğretim faaliyetlerini öğrenci merkezli gerçekleştirmek

 Sektörün talep ettiği kalifiye elemanların yetiştirilmesi ve araştırma faaliyetlerinin

çıktılarının kullanılmasını sağlamak.


Oluşturma: 15 Ocak 2020