Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 
  Üyenin Adı Soyadı
Başkan Dr. Öğr. Üyesi R. Nalan AYVAZOĞLU
Üye Öğr.Grv. Yağmur KUMCU
Üye Öğr.Gör. Esra DOĞANAY KOÇ
Üye Öğr.Gör. Bahriye KICIROĞLU
Üye Öğr.Gör. Burçin BOZ
Üye Yüksekokul Sekreteri Aydın SARISAMAN

Oluşturma: 17 Aralık 2020