Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlaması gerekir. (Kayıtlı oldukları birimin eğitim öğretim programını başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan ve stajı yapmış olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.


Oluşturma: 22 Mart 2021