Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

-Program Adı

Bankacılık ve Sigortacılık

Program Türü

Önlisans

Program Süresi

2 Yıl (4 Yarıyıl)

Öğrenim Türü

Örgün

Puan Türü

TYT

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

41

Hazırlık Durumu

Yok

Staj Durumu

Zorunlu

Taban Puanı (0,12)

193,81161

Taban Puanı (0,18)

221,27628

En Düşük Başarı Sıralaması (0,12)

1.661,287

En Düşük Başarı Sıralaması (0,18)

1.661,287

Programa Kabul Koşulları

Özel koşul bulunmamaktadır.

Programa Özel Koşullar

Özel koşul bulunmamaktadır.

Burs Olanakları

Programa özel burs tanımlanmamış

Programa Özel Materyal Bilgileri

Programa özel materyal bulunmammaktadır.

Program Kazanımları

1     Bir kurum olarak bankaların ve sigorta şirketlerinin işleyişleri, banka ve sigorta şirketlerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bankalar sigorta şirketleri ile ilgili kavramlar ve genel olarak finansal sistem üzerinde bilgi sahibi olabilmek.

2          Derslerde edinilen teorik bilgiyi pratik olarakta uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.

3          Bankacılık ve sigortacılık alanlarında gerçekleştirilebilecek faaaliyetlerde doğru planlama, iş bölümü yapabilme ve bir takım oyuncusu olarak kendi üzerine düşen işleri uygun zaman diliminde yapabilme becerisine sahip olabilmek.

4          Finans dünyasına ilişkin gelişmeleri yerel ve uluslararası düzeyde takip edebilme, gelişmelerin gerektirdiği öğrenme ve uygulama ortamlarına kolaylıkla uyum sağlayabilmek.

5          Finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarından veri toplama ve toplanan verileri ihtiyaca uygun şekilde gruplandırıp yorumlayabilme becerisine sahip olabilme.

6          Etik değerler, sosyal sorumluluklar ve toplumsal fayda gözetilerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda özenli davranabilme becerisine sahip olma.

7          Mesleğin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olarak bilgisayar ortamında ofis uygulamaları konusunda yetkinliğe sahip olabilmek.

8          Sahip olduğu bilgi ile olumsuz durumlar karşısında analitik çözümler yaratıp, olumsuzluğu gidermek üzere harekete geçebilme becerisine sahip olmak.

9          Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde mesleki yazışma ve sunuşları yapabilecek İngilizce seviyesine sahip olabilme.

10        Çalışma gruplarına liderlik edebilme becerisine sahip olabilme.

11        Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olabilmek.

12        Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemek ve farklı disiplinlerde ilgi alanlarını keşfederek kişisel sosyal ve profesyonel gelişimi sağlama becerisine sahip olabilmek.

Mezuniyet Koşulları

 

Bir öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için 2 şartı yerine getirmelidir. Bu şartlardan biri bölüm derslerinin tamamını alması ve bu derslerden başarılı olmasıdır. Diğer şart ise mezuniyet ortalamasının yönetmelikte yazan ortalamaya eşit veya büyük olmasıdır.

Yerleşke Bilgileri

Saka Dede Mevki No =120 Ulubey / UŞAK

Çift Anadal Durumu

Yok

 


Oluşturma: 31 Temmuz 2021