Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

-Program Adı

Moda Tasarımı

Program Türü

Önlisans

Program Süresi

2 Yıl (4 Yarıyıl)

Öğrenim Türü

Örgün

Puan Türü

TYT

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

26

Hazırlık Durumu

Yok

Staj Durumu

Zorunlu

Taban Puanı (0,12)

185.77799

Taban Puanı (0,18)

185.77799

En Düşük Başarı Sıralaması (0,12)

1.725,537

En Düşük Başarı Sıralaması (0,18)

1.725,537

Programa Kabul Koşulları

Özel koşul bulunmamaktadır.

Programa Özel Koşullar

Özel koşul bulunmamaktadır.

Burs Olanakları

Programa özel burs tanımlanmamış

Programa Özel Materyal Bilgileri

Giyim ve çizim atölyeleri,

Üretim atölyesi,

Bilgisayar laboratuvarı.

Program Kazanımları

1          Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme becerisi

2          Belirlenmiş hedef doğrultusunda yeni bir ürünü tasarlama/çözümleme/ uygulayabilme becerisine sahip olma

3          Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak, fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,

4          Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme

5          Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme,

6          Atatürk İlkeleri ve İnkılapları konusunda bilinçli bilgili olma.

7          Gerekli olacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme

8          Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme,

9          Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve grup çalışması içinde yer alma becerisi,

10        Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme

11        Alanında üretim aşamaları ile iş akışını tanımlama, planlama ve uygulayabilme becerisi,

12        Moda Tasarım alanında giysi tasarım aşamalarını tanımlama ve uygulayabilme becerisi,

13        Moda Tasarımı ile ilgili alanlardaki problemlerin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisi

 

Mezuniyet Koşulları

 

Öğrencilerin belirlenen ders programını başarıyla tamamlamaları, minimum 120 AKTS kredisini sağlamaları ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Program ayrıca 30 günlük pratik eğitim gerektirir.

Yerleşke Bilgileri

Saka Dede Mevki No =120 Ulubey / UŞAK

Çift Anadal Durumu

Yok

 


Oluşturma: 31 Temmuz 2021