Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1.   SINIF 1.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Teo

Uyg

Top

Kredi

Krd

AKTS

999N001012020

TÜRK DİLİ I*

Z

3

0

3

3

3

999N001032020

İNGİLİZCE I *

Z

2

0

2

2

2

999N001052020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I*

Z

2

0

2

2

2

2651001012020

TURİZME GİRİŞ

Z

3

0

3

3

5

2651001032020

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Z

3

0

3

3

4

2651001052020

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Z

3

0

3

3

4

2651001132020

KARİYER PLANLAMA*

Z

1

0

1

1

2

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

2

4

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

2

4

 

TOPLAM

 

 

 

 

21

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1**

2651001092020

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

2

0

2

2

4

 

2651001112020

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

2

4

 

2651001152020

 SATIŞ TEKNİKLERİ

S

2

0

2

2

4

 

0126511172020

GÜZEL SANATLAR

S

0

2

2

2

4

 

0126511192020

BEDEN EĞİTİMİ

S

0

2

2

2

4

 

                       

* Uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

**Seçmeli Dersler Grubundan 8 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

1.   SINIF 2.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Teo

Uyg

Top

Kredi

Krd

AKTS

999N001022020

TÜRK DİLİ II*

Z

3

0

3

3

3

999N001042020

İNGİLİZCE II *

Z

2

0

2

2

2

999N001062020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II*

Z

2

0

2

2

2

2651001042020

TURİZM COĞRAFYASI

Z

3

1

4

4

6

2651001062020

TURİZM EKONOMİSİ

Z

3

0

3

3

5

2651001082020

İLETİŞİM*

Z

3

0

3

3

4

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

3

4

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

3

4

 

TOPLAM

 

 

 

 

23

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU**

2651001122020

STRES YÖNETİMİ

S

3

0

3

3

4

2651001162020

TURİZM HUKUKU

S

3

0

3

3

4

2651001182020

OFİS PROGRAMLARI

S

3

0

3

3

4

2651001222020

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ

S

3

0

3

3

4

 

* Uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

**Seçmeli Dersler Grubundan 8 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF 1.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Teo

Uyg

Top

Kredi

Krd

AKTS

2651002012020

ACENTE MUHASEBESİ

Z

3

1

4

4

5

2651002032020

TURİZM PAZARLAMASI

Z

3

0

3

3

4

2651002052020

TURİZMDE REHBERLİK

Z

3

0

3

3

4

2651002072020

MESLEKİ YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE)*

Z

3

1

4

4

5

2651002092020

BİLETLEME İŞLEMLERİ-I*

Z

3

1

4

4

6

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU*

 

 

 

 

3

3

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU*

 

 

 

 

3

3

 

TOPLAM

 

 

 

 

24

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU **

2651002112020

KİŞİSEL GELİŞİM*

S

3

0

3

3

3

2651002132020

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ*

S

3

0

3

3

3

2651002152020

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ*

S

3

0

3

3

3

2651002172020

E-TURİZM VE DİJİTAL PAZARLAMA*

S

3

0

3

3

3

* Uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

** Seçmeli Dersler Grubundan 6 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF 2.YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

Z/ S

Teo

Uyg

Top

Kredi

Krd

AKTS

2651002022020

TUR PROGRAMLARI

Z

3

1

4

4

4

2651002042020

BİLETLEME İŞLEMLERİ-II*

Z

3

1

4

4

6

2651002062020

STAJ

Z

0

0

0

0

8

2651002082020

MESLEKİ YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE)*

Z

3

1

4

4

5

2651002102020

TURİZM ULAŞTIRMASI

S

3

0

3

3

3

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

2

2

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

 

 

 

 

2

2

 

TOPLAM

 

 

 

 

19

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU**

2651002122020

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

S

2

0

2

2

2

2651002142020

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU

S

2

0

2

2

2

2651002162020

ALTERNATİF TURİZM

S

2

0

2

2

2

2651002182020

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

S

2

0

2

2

2

*  Uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

**Seçmeli Dersler Grubundan 4AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1.YARIYIL

TÜRK DİLİ I

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

TURKISH LANGUAGE I

Written language and its characteristics; spelling and punctuation rules; the characteristics of written and oral language; paragraph development and paragraph types (introduction, development, conclusion paragraphs); the ways to improve thoughts (practices on explanation, argumentation, narration, description, definition, exemplification, witnessing, comparison- contrast, etc.); the structure of texts (structural characteristics of texts, parts of introduction, development and conclusion); the characteristics of textuality (cohesion, coherence, intentionality, acceptibility, situationality, informativity, intertextuality); text writing (outlining, writing, editing and sharing); informative- expository writing; narrative writing; descriptive writing; argumentative and persuasive writing.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX.Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution I

 The internal and external reasons for the dissolution of the Ottoman Empire; The reform movements of the 19th century in the Ottoman Empire; intellectual movements in the last period of the Ottoman Empire; the political and military status of the Ottoman Empire at the beginning of the 20th century; World War I and Armenian question; the occupation of Anatolia and reactions; Mustafa Kemal Pasha’s landing in Samsun and activities; congress period and organization; the opening of the last Ottoman Assembly of Deputies and the acceptance of National Pact; the preparation for the War of Independence materially and morally; the opening of T.G.N.A. and its activities; Sevr Treatment; the struggles in the South and East fronts; the establishment of the regular army, the attacks of Greek forces and wars in the West fronts, signing the Mudanya Armistice, assembling the Lausanne Conference and signing the PeaceTreaty.

İNGİLİZCE I

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

ENGLISH I

The Present Continuous Tense; The Simple Present Tense, speaking, reading, writing and listening skills; communication skills (introducing yourself, describing an object/a place, giving directions, asking and answering personal questions); reading skills (reading lists/labels and signboards in restaurants, on the public transports such as buses and trains and asking questions); writing skills (text-messaging, writing posters, filling in the forms); listening skills (giving directions, describing a place/person, etc.)

TURİZME GİRİŞ

Ders; Turizm sektörünün önemi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve politik olayların bu sektöre katkıları, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve turizme kazandırılması, otel işletmelerinin sınırlandırılması ve turizm çeşitlerini, Türkiye’de turizm endüstrisinin yapısı konularından oluşturmaktadır.

INTRODUCTION TO TOURISM

This course is composed of the topics; the importance of the tourism sector, social, psychological, economic and political events, the contributions of this sector, and protection of natural and cultural assets to tourism, hotel and tourism classification of the kinds of issues is the structure of the tourism industry in Turkey.

 

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğün tanımı, tarihsel gelişimi, dünya tur operatörlüğü ile olan ilişkiler ve anlaşmalar konularından oluşmaktadır.

TRAVEL AGENCIES AND TOUR OPERATORS

The contents of this course are; the definition of Travel Agencies and Tour Operating, its historical development, relations with World tour operations, etc.

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Konaklama İşletmelerinde örgütlenme, hizmetler ve standartlar, önbüro/rezervanyon, misafir ilişkileri,yiyecek ve içecek planlanması, kat hizmetleri, teknik ve yardımcı hizmetler, otel personelinin işlevleri ve otelin finansal yapısı konularından oluşmaktadır.

HOTEL MANAGEMENT

The contents of this course are; service and standards in Accommodation Management, customer relations, front Office/reservation, food and beverage planning, functions of the hotel personnel and financial structure.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanımlar

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I

Occupational Health and Historical Development of Safety, Occupational Health and Purpose and Importance of Safety, Occupational Health and Safety Concepts in the area, Overview of the Occupational Health and Safety Turkey, work accidents, occupational diseases, to be taken against the Work Accidents and Occupational Diseases precautions, accidents at work and Costs arising from occupational diseases.

MESLEK ETİĞİ

Temel etik İlkeleri, etik ve ahlak kavramı, ahlak felsefesinin tarihsel gelişimi ve turizm kavramıyla birlikte turizmde etiğin önemi.

OCCUPATIONAL ETHIC

Fundamental ethics Principles, ethical and moral concept, historical development of moral philosophy and the importance of tourism in tourism together with tourism concept.

 

 

KARİYER PLANLAMA

Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması

CAREER PLANNING

Career concept Career planning The relation between career planning and professional counseling Individual career development Preperation of CV and types Job interview Career planning process Evaluating Turkish Educational System in terms of career planning Applicability of career planning at schools Lifelong career planning Career planning in retirement

SATIŞ TEKNİKLERİ

Dersin amacı öğrencilerin satış süreci hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve etkin bir satış gücü yönetiminin gereksinimlerinin ortaya konulmasıdır. Satış aktivitelerinin planlanması, organizasyonu, kontrolü.

SALES TECHNIQUES

The aim of the course is to inform students about the sales force management process and to define the requirements of an effective sales force management. The scope of the course contains planning, organizing and controling of the sales force management activities

GÜZEL SANATLAR

Dersin amacı, öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

FINE ARTS

Analyze the concept of detecting the concept of traditional handicrafts and art.Traditional Turkish handicrafts investigate. Result of research by stilizasyonlar to original designs.The preparation of the design is to make the mold. A garment use goods and different trials using the prepared molds yapılması.Designs supported by visual presentations and presentation techniques. The application studies to presentations and exhibition preparation

BEDEN EĞİTİMİ

Aktivite öncesi ısınmanın önemi (genel ve özel ısınma). Kır yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı).

PHYSICAL EDUCATION

The importance of pre-warming activity (general and specific warm-up). Hiking (adaptation of the organism in different angles of the ground; cohesion, awareness of the limits of its own motion boundaries and respiratory-circulatory system).

2. YARIYIL

Türk Dili II

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Turkish Language II

The characteristics of academic language and written language; the use of definition, concept and terms in academic writing; objective and subjective expression; the structure and types of academic texts (article, report and abstract, etc.); writing research thesis and question (justifying, defending or opposing a thought); the formal characteristics of scientific reports and articles; the process of report writing; explanation, argumentation, intertextual correspondence, referencing, (citation and footnote, forming references); writing titles, abstract and key words; ethical aspects in writing research papers; academic writing formats.

İngilizce II

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

ENGLISH II

The Simple Past Tense; The Simple Future Tense; Modals (can, could, may, must etc.); speaking, reading, writing and listening skills in target tenses and modals; communication skills (asking questions in restaurants, ordering meals,etc.); reading skills (weather forecasts in internet, recipes, texts, such as posters/brochures, etc.); writing skills (text-messaging and abbreviations, writing directions, e-mail/invitation writing,etc.); listening skills (weather forecasts, recipes, etc.).

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

ATATÜRK’S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF TURKİSH REVOLUTİON II

 Political reforms (Abolition of the Sultanate, Establishment of the Republic, Abolition of the Caliphate, etc.); social reforms (Hat Reform, Closure of Dervish Lodges and Shrines, Adoption of International Calendar, Time and Measurements and Surname Law); educational and cultural reforms (the Law on Unification of Education, the Alphabet Reform, the Turkish Language and History Reform); legal reforms; the experiments with transition to multiparty life and reactions to new political changes in Atatürk’s period (the establishment and closure of the Progressive Republican Party, Sheikh Said rebellion and the attempt to assassinate Atatürk); the experiments with transition to multiparty political life in Atatürk’s period ( the establishment and closure of Free Republican Party and Menemen Incident); the Turkish economy and politics in Republican Period (İzmir Economy Congress); Turkish foreign policy in Atatürk’s period (Population Exchange, the membership to the National League, Balkan Entente and Sadabad Pact); Turkish foreign policy in Atatürk’s period (Montreux Convention regarding the regime of the Straits, Hatay’s accession to Turkey; Turkey’s relationship with other countries); the definition of Atatürk’s system of thought, its content and Atatürk’s principles; Turkey in post- Atatürk period, the ruling period of the Democrat Party, Turkey in the period between 1960 and 1970, the foreign policy of Turkey after 1960.

TURİZM COĞRAFYASI

Ülkemizin turizm değerleri, dünya turizm coğrafyasında yer alan önemli destinasyonlar, gelişmekte olan yeni turizm destinasyonlarının takibi konularından oluşmaktadır.

TOURISM GEOGRAPHY

Tourism values of our country consist of important destinations in world tourism geography and follow up of developing new tourism destinations.

TURİZM EKONOMİSİ

Ders; Turizmin ekonomi ile olan ilişkisi, boş zamanın ve tasarrufun nasıl kullanılacağına ilişkin ekonomik bir karar ile başlayan ve yatırım, tüketim , dış satım, istihdam ve kamu gelirleri gibi sosyo ekonomik olayları kapsayan konularından oluşmaktadır.

TOURISM  ECONOMY

Contents of the course: definitions and conceptions of economy, economic aspects of tourism, the affect of tourism to economy, tourism supply and demand forecasting, interpretation of economical data in country and tourism.

STRES YÖNETİMİ

 Stres nedir? Ne değildir? Stres araştırmalarında öncüler Strese gösterilen ilk tepkiler Kısa süreli ve uzun süreli stres Stresle Başaçıkma Yolları.

STRESS MANAGEMENT

What is stress? What is not stress? Pioneers in stress research The initial response to stress Short term and long term stress Ways of coping with stress

İLETİŞİM

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. İletişim teriminin terminolojisi, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, sözlü sözsüz ve yazılı iletişim, örgütsel iletişim, kitle iletişim, dil, kültür ve iletişim, iletişim ve anlamlandırma konularını içerir.

COMMUNICATION

With this course, students, verbal, nonverbal, written, formal, non formal and gain competencies in the organization to communicate between the inside and the outside.  Contact the term terminology, communication models, interpersonal communication, verbal and nonverbal communication, organizational communication, mass communication, language, culture and communication, involves issues of communication and meaning.

TURİZM HUKUKU

Genel turizm içerisinde turizm mevzuatının yeri ve önemi, turizm hukuku ile ilgili, turizm teşvik yasası, turizm mevzuatında getirilen yeni teşvikler, yönetmelik, tebliğ ve kararname konularından oluşmaktadır.

TOURISM  LEGISLATION

The place and importance of tourism legislation in tourism, tourism law, tourism incentive law, new incentives introduced in tourism legislation, regulation, communiqué and decree issues.

 

OFİS PROGRAMLARI

Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi, MS Office Word, MS Office Powerpoint ve MS Office Excel konularını kapsar.

OFFICE PROGRAMS

This course contains subjects of Basic Hardware Information, Basic Level Operating System Configuration Settings,Using the Internet and Mail Management, MS Office Word ,MS Office Powerpoint and MS Office Excel

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ

Turistik Ürün Çeşitlendirmenin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Çeşitleri, Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Gelişme Alanları, Turistik Ürün Çeşitlendirme, Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme, Alternatif Turizm ve Turizm Çeşitlerini ve her birinin tek tek incelenmesi ile ilgili konuları kapsar.

TOURISTIC PRODUCT DIVERSITY

It covers the Definition, Purpose, Scope and Types of Touristic Product Diversification, Touristic Product Diversification and Development Areas, Touristic Product Diversification, Touristic Product Diversification in Turkish Tourism, Alternative Tourism and Tourism Types and the subjects related to the examination of each one individually.

3. YARIYIL

ACENTE MUHASEBESİ

  Bu ders ile öğrenciye, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Acente muhasebesi işlemlerini yürütmek yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır. Transfer maliyetini oluşturma, Tur maliyetini hesaplamak, Kurumlar vergisine ait muhasebe işlemlerini yapmak, Seyahat acentesi ve tur operatörlerine ait muhasebe işlemler, Gelir tablosu, Bilânço, Büyük defter kaydı, Günlük defter (Yevmiye) kaydı, Muhasebe ile ilgili tanımlar ve tablolar

AGENCY ACCOUNTING

The purpose of this course, Tourism and Travel Services Agency accounting program to gain competence to carry out work. accounting documents to be kept according to the types of books, accounts and account plans, which feature the accounting records, accounting records, travel agencies, travel agencies and tour operators documents of employees, includes examples of accounting records.

 

 

 

BİLETLEME İŞLEMLERİ-I

Rezervasyon ve bilet ile ilgili terimlere aşina olmak, void, refund, rebooking, rerouting gibi bilet üzerindeki işlemleri tanımak, elektronik bilet kupon statü kodları, bilet ile ilgili yolcu hakları konularında bilgi sahibi olmak.

TICKETING-I

To familiarize with reservation and ticket related terms, to know the procedures on the ticket such as void, refund, rebooking, rerouting, electronic ticket coupon status codes, having information on passenger rights related to ticket

TURİZM PAZARLAMASI

Turizm Pazarlaması ve tanımı, Turizm Pazarlama Karması ve özellikleri, Turizm Pazarlaması çevresi, Turizm Pazarlaması Planlaması, Pazarlama Bilgi Sistemi, Turizm Pazarı, Turizm Pazarlamasında; Ürün, Dağıtım, Fiyat, Tutundurma, İnsan, Fiziksel kanıt ve süreçler, Elektronik ortamlarda Pazarlama konuları işlenecektir. Ders kapsamında hizmet pazarlamasının ayırt edici özellikleri incelenerek turizm endüstrisi ile ilişkilendirilecektir. Turizm işletmeleri ve kuruluşları için turizm pazarlamasının önemi tartışılacaktır.

TOURISM  MARKETING

Tourism Marketing and Definition, Tourism Marketing Blend and its Properties, Tourism Marketing Environment, Tourism Marketing Planning, Marketing Information System, Tourism Market, Tourism Marketing; Product, Distribution, Price, Retention, Human, Physical Evidence and Processes, Marketing issues will be processed in electronic environment. In the course, the distinctive features of service marketing will be examined and related to the tourism industry. The importance of tourism marketing for tourism enterprises and organizations will be discussed.

TURİZMDE REHBERLİK

 Profesyonel turist rehberliğinin doğuşunu, tur ve grup çeşitlerini, turist davranış biçimlerini, turların gerçekleştirilme süreçlerini, yaygın tur örneklerini, farklı ülkelerdeki rehberlik eğitimini ve profesyonel turist rehberliğinin dünyada ve Türkiye’deki örgütsel yapısı olan TUREB’ in önemini kapsamaktadır.

GUIDE IN TOURISM

It includes the birth of professional tourist guides, the types of tours and groups, the forms of touristic behavior, the process of touring, the common tour examples, the education of guidance in different countries and the importance of TUREB, the organizational structure of professional tour guides in the world and Turkey.

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE)

Sektörde kullanılan terimlerin açıklanması / Karşılaşabilinecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması / Mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının geliştirilmesi / Tercüme ilkelerinin açıklanması / Mesleki konularda tercüme uygulamaları / Rapor, basit iş mektupları ve CV yazma

VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE - I

Understanding of basic vocational concepts and words / Explanation of vocational terms’ infers and contents / Reading and understanding vocational texts / Enrichment of vocational vocabulary / Translation principles / Vocational text translations / Writing reports, busines letters and CV.

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel Değişim ve Gelişim, Kişisel Gelişim Yöntem ve Teknikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kişisel Gelişim Trendleri

PERSONAL DEVELOPMENT

In this course it is debated preparing presentation, presentation skills, meeting management technics.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir.

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

The course follows the concepts Perception, Attribution, Leadership, Communication, stres and Time Management, Learning Motivation, Leadership, conflict, job satisfaction to give oneself a better understanding of his/herself

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Yoğun operasyon günleri, Çalışma çizelgesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar, İş kanunu, Değerlendirme kriterleri, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast-Üst Koordinasyonu, Bilgi verme yöntemleri, Motivasyon, Toplam Kalite, Stratejik Plan, Yerli ve yabancı basılı kaynaklar, Mesleki organizasyonlar, Hizmet içi eğitimler

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Room Condition Reports, Labor Issues to be considered in preparation of the Schedule, Business Law, Business Rules, Evaluation Criteria, Working Environment Prepare To Be Observed, Ast-Upper Coordination, Data Presentation Methods, Motivation, Total Quality, Strategic Planning, Local and Foreign Print Resources, professional Organizations, In-Service Training

 

DİJİTAL PAZARLAMA

Bu dersin amacı dijital pazarlamanın geleceğini şekillendirebilecek eğilimleri anlamaktır. Bu ders, bir firmanın mal ve hizmetlerini etkili bir biçimde pazara sunmak ve e-işletme gerçeğini ve uygulamalarını bir pazarlamacı bakış açısıyla araştırabilmek amacıyla internet, e-posta, mobil ve interaktif TV gibi dijital medyanın nasıl uygulandığına dair bilgiyi geliştirme fırsatı sunacaktır.

DIGITAL MARKETING

This course aims to understand trends that may shape the future of digital marketing. This course will provide an opportunity to develop knowledge as to how to apply digital media such as the web, email, mobile and interactive TV in order to effectively market a firm's products and services and explore the realities and implications of e-business from a marketer's perspective

4. YARIYIL

TUR PROGRAMLARI

Tur tasarımına giriş, tur çeşitleri ve özellikleri, tur talebinin özellikleri, turu oluşturan unsurların tedarikçileriyle yapılan anlaşmalar, tur operasyonu, tur maliyetleri, turun fiyatlandırılması, paket turların pazarlanması ile ilgili konularda bilgi verilecektir.

TOUR PROGRAMMING

Introduction to the round design, round types and characteristics, the characteristics of tour requests and agreements with suppliers of the elements that make up the tour, tour operation, tour costs, pricing of the tour will be given information on issues related to the marketing of package tours.

BİLETLEME İŞLEMLERİ-II

Rezervasyon ve bilet ile ilgili terimlere aşina olmak, void, refund, rebooking, rerouting gibi bilet üzerindeki işlemleri tanımak, elektronik bilet kupon statü kodları, bilet ile ilgili yolcu hakları konularında bilgi sahibi olmak.

TICKETING-II

To familiarize with reservation and ticket related terms, to know the procedures on the ticket such as void, refund, rebooking, rerouting, electronic ticket coupon status codes, having information on passenger rights related to ticket

STAJ

Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Otel, Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliğini gibi çalışma ortamlarına uygun işe hazırlık yöntemleri ile kişisel bakım metotlarının öğrenilmesi amaçlanmaktır.

 

 

PROBATION

With this course, it is aimed to learn business preparation methods and personal care methods suitable for working environments such as Hotel, Tour operator and travel agency in Tourism and Travel Services program.

MESLEKİ YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE)

Sektörde kullanılan terimlerin açıklanması / Karşılaşabilinecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması / Mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının geliştirilmesi / Tercüme ilkelerinin açıklanması / Mesleki konularda tercüme uygulamaları / Rapor, basit iş mektupları ve CV yazma

VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE-II (ENGLISH)

Understanding of basic vocational concepts and words / Explanation of vocational terms’ infers and contents / Reading and understanding vocational texts / Enrichment of vocational vocabulary / Translation principles / Vocational text translations / Writing reports, busines letters and CV

TURİZM ULAŞTIRMASI

Turizm ve Ulaştırma, Karayolu Ulaştırması, Demiryolu Ulaştırması, Denizyolu Ulaştırması, Havayolu Ulaştırması, Havayolu İşletmelerinde Dağıtım Kanalları, Havalimanları, Tur Operatörleri ve Ulaştırma konularını kapsar.

TOURISM TRANSPORT

It covers the subjects of Tourism and Transportation, Road Transportation, Railway Transportation, Sea Transportation, Airline Transportation, Distribution Channels in Airline Enterprises, Airports, Tour Operators and Transportation.

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Bu ders kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlanmaktadır. Ayrıca üniversite kavramı, anlayışı, yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda öğrencilere genel bilgiler verilmekte ve öğrencilerde “Uşak Üniversiteli olma” bilincinin ve duygusunun gelişimi hedeflenmektedir.

COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS

Within the scope of this course, students are regularly participated in various scientific, cultural, artistic and sports activities that facilitate the adaptation to university life. In addition, general information is given to the students on the concept of university, understanding, regulations and directives of  life and the aim of the students is to develop the consciousness of "Becoming Uşak University".

 

 

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU

Kongre ve kongre turizmi kavramları; Kongreciliğin tarihsel gelişimi; Kongre turizminin diğer turizm türleriyle etkileşimi; Kongre turizmindeki örgütlenmeler ve kongre-toplantı hizmetlerinin organizasyonu; Uluslararası kongre pazarı ve Türkiye'nin kongre turizmi imkanları; Türkiye'nin kongre turizmi ile ilgili sorunları.

CONGRESS AND SEMINAR ORGANIZATION

Concepts of congress and congress tourism; Historical development of the Congress; Interaction of congress tourism with other types of tourism; Organization of congress tourism and organizing congress-meeting services; International congress market and congress tourism opportunities of Turkey; Problems of Turkey with congress tourism.

ALTERNATİF TURİZM

Alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, Türk turizminde turistik ürün çeşitlendirme, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi.

ALTERNATIVE TOURISM

Definition of alternative tourism, objectives, scope and types, alternative tourism and development areas; tourism product diversification, tourism product diversification in Turkish tourism, religious tourism, cultural tourism, nature tourism, health tourism, advantages and disadvantages of Turkey in alternative tourism.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MİY kavramının strateji, organizasyon ve bilgi teknolojileri temel alınarak açıklanması. Ders MİY’nin pazarlama uygulamalarındaki rolünü ve pazarlama uygulamaları açısından önemini ortaya koymaktadır. Bunun yanında “müşteri ilişkileri yönetimi(MİY)”, “müşteri değeri”, “müşteri bağlılığı”, “analitik ve operasyonel CRM” gibi kavramlara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

This course examines the scope of CRM including strategy, organization and information technology. The course summarizes the role and importance of CRM in marketing. It also presents basic definitions to terms like “customer relationship management”, “customer value”, “customer loyalty”, analytical and operational CRM”.


Oluşturma: 21 Aralık 2021