Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (N.Ö.)

 

Ders Müfredatları Değişikliği Önerisi

 

 

1.YARIYIL

 

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Saati

KODU

DERSİN ADI

Teorik

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

999N001012020

TÜRK DİLİ I

3

0

3

3

999N001032020

İNGİLİZCE I

2

0

2

2

999N001052020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

2

2603001012020

İKTİSAT 1

3

0

3

5

2603001032020

GENEL MUHASEBE

4

0

4

7

2603001052020

MATEMATİK 1

3

0

3

5

2603001072020

KARİYER PLANLAMA

1

0

1

2

 

SEÇMELİ DERSLER*

 

 

 

4

TOPLAM

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

2603001092020

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

4

2603001132020

TEMEL HUKUK

2

0

2

4

0126031132020

GÜZEL SANATLAR

0

1

1

4

0126031152020

BEDEN EĞİTİMİ

0

1

1

4

 

* Seçmeli Dersler Grubundan 4 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.


 

 

 

 

2.YARIYIL

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Saati

KODU

DERSİN ADI

Teorik

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

999N001022020

TÜRK DİLİ II

3

0

3

3

999N001042020

İNGİLİZCE II

2

0

2

2

999N001062020

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

2

2603001022020

İKTİSAT 2

3

0

3

6

2603001042020

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

4

0

4

7

2603001062020

MATEMATİK 2

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERSLER*

 

 

 

4

TOPLAM

30

2603001082020

GENEL İŞLETME

3

0

3

4

0126031132020

GÜZEL SANATLAR

0

1

1

4

0126031152020

BEDEN EĞİTİMİ

0

1

1

4

             

 

* Seçmeli Dersler Grubundan 4 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

 


 

 

 

3.YARIYIL

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Saati

KODU

DERSİN ADI

Teorik

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

2603002012020

FİNANSAL YÖNETİM 1

3

0

3

5

2603002032020

SİGORTACILIK

3

0

3

5

2603002052020

BANKACILIK

3

0

3

5

2603002072020

OFİS PROGRAMLARI

0

4

4

5

 

SEÇMELİ DERSLER *

 

 

 

10

TOPLAM

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU

2603002092020

BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI- 1

3

1

4

5

2603002112020

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

3

0

3

5

2603002132020

TİCARET HUKUKU

3

0

3

5

2603002152020

BİREYSEL BANKACILIK

3

0

3

5

2603002172020

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

3

0

3

5

2603002192020

TÜRKİYE EKONOMİSİ

3

0

3

5

2603002212020

SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ

3

0

3

5

2603002232020

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3

0

3

5

             

 

3. Yarıyılda öğrenci toplam 10 AKTS’lik seçmeli ders seçecektir.


 

 

4.YARIYIL

 

ZORUNLU DERSLER

Ders Saati

KODU

DERSİN ADI

Teorik

Uygulama

Toplam Kredi

AKTS

2603002022020

FİNANSAL YÖNETİM - 2

3

0

3

3

2603002042020

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

3

0

3

3

2603002062020

STAJ

0

0

0

8

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU - 1*

 

 

 

6

 

SEÇMELİ DERSLER GRUBU – 2 **

 

 

 

10

TOPLAM

30

SEÇMELİ DERSLER GRUBU - 1

2603002082020

MEZUNİYET PROJESİ

2

1

3

6

2603002102020

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

2

1

3

6

2603002122020

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

2

1

3

6

2603002142020

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

2

1

3

6

2603002162020

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

3

0

3

6

2603002182020

ELEKTRONİK BANKACILIK

3

0

3

6

2603002202020

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ

3

0

3

6

2603002222020

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

3

0

3

6

SEÇMELİ DERSLER GRUBU - 2

2603002242020

BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI - 2

3

1

4

5

2603002262020

HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİK

3

0

3

5

2603002282020

PARA VE BANKA

3

0

3

5

2603002302020

MENKUL KIYMET DEĞERLEME

3

0

3

5

2603002322020

FİNANSAL PAZARLAMA

3

0

3

5

2603002342020

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

3

0

3

5

2603002362020

SİGORTACILIK ÜRÜNLERİ

3

0

3

5

2603002382020

BANKACILIK HUKUKU

3

0

3

5

2603002402020

FİNANSAL DENETİM

3

0

3

5

2603002422020

ULUSLARARASI FİNANS

3

0

3

5

 

4. Yarıyılda öğrenci toplam 16 AKTS’lik seçmeli ders seçecektir.

* Seçmeli Dersler Grubu 1’den 6 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.

** Seçmeli Dersler Grubu 2’den 10 AKTS’lik Ders Seçilmelidir.


 

 

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS - BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (N.Ö.) DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

TÜRK DİLİ I

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

TURKISH LANGUAGE I

Writing language and its features; writing and punctuation; features of written and oral expression; paragraph creation and paragraph types (introduction, development, conclusion paragraphs); ways of developing thought (explanation, discussion, narration, description; identification, exemplification, witnessing, comparison etc. applications); text structure (structural features of text, introduction-development-conclusion sections); textuality features (cohesion, consistency; purposefulness, acceptability, contingency, informatics, intertextuality); writing text (creating, writing, editing and sharing); writing informative-explanatory text; writing narrative text; writing descriptive text; writing argumentative and persuasive text.

İNGİLİZCE I

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

ENGLISH I

The Present Continuous Tense; The Simple Present Tense, speaking, reading, writing and listening skills; communication skills (introducingyourself, describing an object/a place, givingdirections, askingandansweringpersonalquestions); readingskills (readinglists/labelsandsignboards in restaurants, on thepublictransportssuch as busesandtrainsandaskingquestions); writingskills (text-messaging, writingposters, filling in theforms); listeningskills (givingdirections, describing a place/person, etc.)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; 20..Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; 1. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I

Internal and external reasons that prepared the collapse of the Ottoman Empire; 19. Innovation movements in the Ottoman Empire in the century; Intellectual movements in the last period of the Ottoman Empire; The political and military situation of the Ottoman State at the beginning of the 20. century; World War I and the Armenian issue; The invasion and reactions of Anatolia; The departure and activities of Mustafa Kemal Pasha to Samsun; congress period and organization; the opening of the last Ottoman Parliament and the acceptance of Misak-ı Millî; Preparation for the National Struggle and the material and moral foundations of this preparation; Opening and activities of the Turkish Grand National Assembly; Treaty of sevr; Struggles on the South and East fronts; establishment of regular army, Greek offensive and wars on the Western front, signing of the Mudanya Armistice, gathering of the Lausanne Conference and signing the Peace Treaty.

İKTİSAT 1

Ders; Ekonomik metodu, kıtlık ve seçim problemleri, arz - talep piyasa dengesi ve uygulamaları, esneklik, tüketici tercihleri ve dengesi, üretim süreci ve dengesi, kısa ve uzun dönem maliyetler ve tam ve eksik rekabet piyasalarında firmaların maksimizasyon problemleri ile ilgili konularını içermektedir.

ECONOMICS 1

The course covers the methodology of the Economy, scarcityandchoiceproblems, supply-demand market balance and practices, flexibility, consumer preferences and balance, production process and balance, short and long termcosts, and maximization problems of firms in perfect and imperfect competition markets.


 

GENEL MUHASEBE

Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.

GENERAL ACCOUNTING

Accounting, Documents, Account, Registration Methods, Balance Sheet and Income Statement, Methods of Recording Value Movements Related to Commercial Goods, Record Keeping and Ledgers, Value Added Tax and Accounting Transactions, Examination of Asset, Liability, Income and Expense Accounts, Registry Errors and Correction Ways, Various Applications.

MATEMATİK 1

Öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri finansal hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması. Faiz Hesapları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, iskonto hesaplarını uygulamak. Oran ve Orantı, Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirket Hesapları, Karışım, Bileşim ve Alaşım, Basit Faiz – Basit Iskonto, Bileşik Faiz – Bileşik Iskonto hesapları.

MATHEMATICS 1

To provide students with information about financial calculations that they may encounter in business life. To make interest calculations, to calculate the cost and sales, to apply the discount calculations. Ratio and Proportion, Profit Accounts, Proportional Division and Company Accounts, Mixture, Composition and Alloy, Simple Interest - Simple Discount, Compound Interest - Compound Discount.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Temel Hukuk Kanunlarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Kişisel Koruyucu Donanımlar.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY-I

Occupational Healthand Historical Development of Safety, Occupational Healthand Purposeand Importance of Safety, Occupational Healthand Safety Concepts in thearea, Overview of the Occupational Healthand Safety Turkey, workaccidents, occupational diseases, to be take n against the Work Accidentsand Occupational Diseasespr ecautions, accidents at workand Costsarising from occupational diseases.

TEMEL HUKUK

Bu dersin içeriğini hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk dalları, pozitif hukuk ve kaynakları,hukuksal ilişkiler,hukuksal sorumluluk, hukuksal sorunlar ve çözüm yolları oluşturmaktadır.

BASIC LAW

This course content description of various aspects of law, judicial branches, and sources of positive law, legal relations, legal liability, legal problems and solutions constitute.

KARİYER PLANLAMA

Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması

CAREER PLANNING

Career concept Career planning Relationship of career planning with professional counseling Individual career development Preparation of CV and CV types Job interview Career planning process Evaluation of the Turkish education system in line with career planning Applicability of career counseling in schools Lifelong career planning. Career planning in retirement.

GÜZEL SANATLAR

Ders, katılımcının sanata ilgisini geliştirecek nitelikte; görsel, işitsel ve edebi sanatlar ile ilgili sanatçıların çalışmalarını inceleme, uygulamalar içerir. Öğrencilerin gözlenen üç boyutlu bir nesneyi ya da tasarlanan bir imgeyi bir yüzeye aktarmak için gereken nokta, çizgi, leke, doku gibi temel resimsel ögeleri öğrenmeleridir. Bu temel bilgiler doğrultusunda karakalem, yağlıboya, akrilik gibi malzemeleri ve kullanma becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

FINE ARTS

The course will develop the interest of the participant in art; Examining the works of artists related to visual, auditory and literary arts, includes applications. The students learn the basic pictorial elements such as point, line, stain and texture to transfer an observed three-dimensional object or a designed image to a surface. In line with this basic information, it is to improve the materials such as charcoal, oil painting and acrylic and to improve their usage skills.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Aktivite öncesi ısınmanın önemi (genel ve özel ısınma). Kır yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı).

PHYSICAL EDUCATION

The importance of pre-warming activity (general and specific warm-up). Hiking (adaptation of the organism in different angles of the ground; cohesion, awareness of the limits of it shown motion bound aries and respiratory-circulatory system).

 

2. YARIYIL

TÜRK DİLİ II

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

TURKISH LANGUAGE II

Thecharacteristics of academiclanguageandwrittenlanguage; theuse of definition, conceptandterms in academicwriting; objectiveandsubjectiveexpression; thestructureandtypes of academictexts (article, reportandabstract, etc.); writingresearchthesisandquestion (justifying, defendingoropposing a thought); theformalcharacteristics of scientificreportsandarticles; theprocess of reportwriting; explanation, argumentation, intertextualcorrespondence, referencing, (citationandfootnote, formingreferences); writingtitles, abstractandkeywords; ethicalaspects in writingresearchpapers; academicwritingformats.

İNGİLİZCE II

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

ENGLISH II

The Simple Past Tense; The Simple Future Tense; Modals (can, could, may, mustetc.); speaking, reading, writing and listening skills in target tenses and modals; communication skills (asking questions in restaurants, ordering meals,etc.); reading skills (weather forecasts in internet, recipes, texts, such as posters/brochures, etc.); writing skills (text-messaging and abbreviations, writing directions, e-mail/invitation writing,etc.); listening skills (weather forecasts, recipes, etc.).

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II

Revolutions in the political field (Abolition of the Sultanate, Declaration of the Republic, Abolition of the Caliphate etc.); Revolutions in the social field (Hat Revolution, Closing of lodges and lodges, Calendar, Clock and Surname Law); Revolutions in the field of education and culture (Tevhid-i Tedrisat Law, Letter Revolution, Turkish History and Language Revolution); reforms in the field of law; Ataturk era multi-party transition attempts and reactions (Establishment and closure of the Progressive Republican Party, the Sheikh Said rebellion and an attempt to assassinate Ataturk); Ataturk era transition to multi-party political life (Establishment, closure of the Free Republican Party and the Menemen Incident); Republican period, Turkey's economic resources and policy (İzmir Economic Congress); Atatürk's Turkish foreign policy (Population Exchange, membership of the League of Nations, Balkan Antiquity and Sadabat Pact); Atatürk era of Turkish foreign policy (Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits, Hatay to join the motherland, Turkey's bilateral relations with other countries); The definition, scope and principles of Atatürk thought system; After Ataturk's Turkey, the ruling Democratic Party in the 1960s and 1970s in Turkey, Turkey's foreign policy after 1960.

 

 

İKTİSAT 2

Ekonomiye Giriş - II; Makroekonomik konular; GSMH, ekonomik sistemler, para ve makro sistem, enflasyon, işsizlik ve istihdam, ekonomik dalgalanmalar, ekonomik istikrar, büyüme, uluslararası ekonomi, döviz kuru ve ödemeler dengesi, modern ekonomik sistemler.

ECONOMICS 2

 Introduction to Economics - II; Macroeconomic issues; GDP, economic systems, money and macro system, inflation, unemployment and employment, economic fluctuations, economic stability, growth, international economy, exchange rate and balance of payments, modern economic systems.

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Genel Muhasebe dersinde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları daha karmaşık nitelikteki işletme konularına uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken çalışmaları kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken malî tabloları özellikleriyle birlikte düzenleyebilme, malî tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme. Tüm hesaplara ilişkin envanter ve değerleme işlemleri vemali tabloların hazırlanışı.

FINAL ACCOUNTING PROCEDURES

To develop the knowledge and skills acquired in the General Accounting course and apply them to more complex business issues. To be able to comprehend the works that businesses need to do by the end of the period and apply the related records To be able to arrange the financial statements with the characteristics of the enterprises that they need to arrange as of the end of the period, to interpret the distinct differences between the financial statements. Inventory and valuation transactions for all accounts and preparation of financial statements.

MATEMATİK 2

Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı Tanımları, Çeşitleri, Orantı Yardımıyla Problem Çözme; Yüzde ve Faiz Oranları: Yüzde ve Faiz Hesapları; Fonksiyonlar: Bağıntı ve Fonksiyon Kavramları, Fonksiyonlarla İşlemler, Doğrusal ve II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri. Limit ve Süreklilik, Türev kavramı, Türev Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Belirli İntegral, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar konularını işler.

MATHEMATICS 2

Sets, Number Systems, Exponential and Rooted Expressions, Identities, I. and II. Degree Equations; Ratio and Proportion Definitions, Types, Problem Solving with the help of Proportion; Percentage and Interest Rates: Percentage and Interest Accounts; Functions: Relationship and Function Concepts, Functions with Functions, Linear and II. Degree Functions and Graphics, Exponential and Logarithmic Functions and Graphics. It deals with Limit and Continuity, Concept of Derivative, Derivative Applications, Indefinite Integral, Definite Integral, Linear Equation Systems, Matrices, Determinants

GENEL İŞLETME

İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak. İşletmenin işleyişini kavramak. İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevresiyle ilişkilerinin yönetimi. İşletmelerin sınıflandırılması, temel çalışma alanları, büyüklükleri ve kapasiteleri ve işletme fonksiyonları.

GENERAL BUSINESS

To recognize the business according to its functions. To understand the operation of the business. Management of the basic concepts, goals and relationships of the business. Classification of businesses, basic working areas, sizes and capacities and business functions.

3.YARIYIL

BANKACILIK

Bankacılık nedir? Dünyada ve Türkiye’de bankacılık tarihi, banka türleri, bankaların kuruluşları ve sınıflandırılması, ülkemizde dönemler itibariyle banka, şube ve personel sayıları, bankalarda fon kullanımı, bankalardaki devir, tasfiye ve birleşmeler, T.C. Merkez Bankasının bankacılıktaki yeri, bankacılıkla ilgili diğer kurumlar. Bankaların ekonomideki yeri. Bankacılıkta temel kavramlar ve prensipler; Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimi, Banka türleri, organizasyon yapıları ve işlevleri, bankacılıkta kullanılan kavramların tanıtımı(faiz hesaplama teknikleri, kullanılan finansal tablolar) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Bankacılık krizleri, nedenleri sonuçları ve yapılan düzenlemeler. Banka birleşmeleri, bankacılıktaki güncel gelişmeler.

BANKING

The functioning of the financial system,banks in the system where,the history of banking,the basic function of banking, types of banks,sources of funding,use of funds, types of deposits, types of loans, and other basic banking activities,

SİGORTACILIK

Sigortacılığın tarihçesi, Sigorta sözleşmesi, Sigorta Aracıları, Sigortacı ve sigortalının kusurları, Sigorta sözleşmesinde zaman aşımı, Sigorta şirketlerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, Sigortacılığın temel prensipleri, Sigortanın fonksiyonları, Tarife sistemleri ve tarife esasları.

 

 

INSURANCE

History of insurance, insurance contract, insurance intermediaries, defects of insurer and insurances, timeout in insurance contract, foundation and organization structure of insurance companies, basic principles of insurance, functions of insurance, tariff systems and tariff principles.

OFİS PROGRAMLARI

Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi, MS Office Word, MS Office Powerpoint ve MS Office Excel konularını kapsar.

OFFICE PROGRAMS

Thiscoursecontainssubjects of Basic Hardware Information, Basic Level Operating System Configuration Settings,Using the Internet and Mail Management, MS Office Word ,MS Office Powerpointand MS Office Excel.

FİNANSAL YÖNETİM 1

Finansmanın işletmeler açısından önemini vurgulayarak, temel finansal tabloların oranlar yöntemiyle analizini, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarında finansal tekniklerden nasıl faydalanıldığını, optimum sermaye yapısının oluşturulmasında finansal bilgilerden nasıl yararlanıldığını öğrencilere kazandırmak işletme açısından finansmanın önemini vurgulamak, mali tablolardan nasıl faydalanılabileceğini örnekler yardımıyla göstermek.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI- 1

Öğrenciler, bankacılık ile ilgili uygulmaları, müşteri - bankacı diyaloglarını ve Bankacılıkla ilgili işlemler, bankacılık terimleri, bankacılıkta kullanılan belgeler ve yazışma biçimleriyle birlikte işlem ve uygulamaları kavratmak. Banka işlemleri ile ilgili kayıt altına alma, hesaplama, yazışma biçimleri ve belgeleri tanımalarını ve yazışma ve sanal işlem yaparak uygulama yapmalarını sağlamak. Sigorta işlemleri ve uygulamaları. Zorunlu sigortalar Poliçe örnekleri. Bireysel ve kurumsal bankacılık uygulamalarının ekonomi, bankalar, tüketiciler, aracı işletmeler arasında değerlendirilmesi, pazarlama çabaları, dünyada ve Türkiye’deki örnek uygulamaları. E-ticaret uygulamalarında bankacılık işlemleri. Bankalar arası Kart Merkezi’nin işlevi. 

BANKING AND INSURANCE APPLICATIONS- 1

To understand transactions and applications with banking transactions, banking terms, documents used in banking and correspondence forms. Recognition, calculation, correspondence forms and documents related to bank transactions and to make applications by correspondence and virtual transaction. Insurance transactions and applications. Compulsory insurance Policy examples. The economic practices of retail and corporate banking, banks, consumers, assessment tool in the business world, marketing efforts, the world and sample applications in Turkey. Banking transactions in e-commerce applications. Interbank Card Center Function.

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Temel dış ticaret kavramları, ticari belgeler, taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer belgeler, teslim şekilleri, peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, akreditifli ödeme, akreditif çeşitleri, Dış ticaret mevzuatını oluşturan unsurlar, ihracat mevzuatı, işlemleri, ihracat türleri, ihracat sürecinin aşamaları, ithalat mevzuatı, ithalatta işlem sürecinin aşamaları ve kambiyo işlemleri.

FOREIGN TRADE TRANSACTIONS

Basic concepts of foreign trade, commercial documents, transport documents, movement certificates, other documents, forms of delivery, advance payment, payment against goods, payment against documents, acceptance of credit payment, letter of credit payment, letters of credit types, elements that make up the foreign trade legislation, export regulations, operations, export types, stages of the process of export, import regulations, import processing stages of the process and foreign exchange transactions.

TİCARET HUKUKU

Hukukun Kavramları, Hukuk Sistemi, Ticari işletme hukuku kapsamında tacir ve ticari iş konuları incelenmektedir. Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin tacir sıfatını kazanıp kaybetmeleri ticari işletmenin temel unsurları ve bir işin ticari sayılmasının sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bunun dışında ticaret ünvanı işletme adı, marka, haksız rekabet, ticaret sicili ve ticari defterler konuları incelenmektedir. Şirketler hukuku kapsamında kolektif şirket, anonim şirket, limited şirket komandit şirket ve kooperatiflerle ilgili bilgi verilmektedir. Sigortacılık Kanunu hakkında bilgilendirilmektedir.

COMMERCIAL LAW

Concepts of law, Legal System, merchant and commercial business evaluations are made within the scope of commercial business law. In this context, real and legal conditions win and lose the title of trader. For this, its commercial title is business name, brand, unfair competition, trade registry and commercial books. Information about joint stock companies, limited companies, limited companies and cooperatives is provided. He is informed about the Insurance Law.

BİREYSEL BANKACILIK

Bireysel bankacılığın gelişimi, bireysel bankacılık uygulamaları, kredi kartları, tüketici kredileri, elektronik fon transferleri, finansal hizmet pazarlaması, müşteri ilişkileri (CRM), kurumsal bankacılık, kurumsal bankacılık uygulamaları, banka kredileri, bankaların döviz pozisyonları, bankalarda karlılık konularını kapsamaktadır.

 

 

INDIVIDUAL BANKING

The development of retail banking covers retail banking applications, credit cards, consumer loans, electronic funds transfers, financial service marketing, customer relations (CRM), corporate banking, corporate banking practices, bank loans, banks' foreign exchange positions, and profitability in banks.

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Dengesinin Yapısı, Hesaplar Bazında Yorumlama, Türkiye Cumhuriyeti Ödemeler Dengesi’nin Geçmiş Yıllardan Günümüze Değerlendirilmesi, vaka Analizi Döviz Piyasalarına Bakış Senaryo Kurgusu Üzerinde Matematiksel Çözümlemeler, Uluslararası Parite Koşulları.

CURRENT ECONOMIC PROBLEMS

International Monetary System, Structure of the Balance of Payments, Accounts Some of Interpretation, today Assessment of the Republic of Turkey Payments Balance of Retained Earnings, Overview of the Case Study Exchange Market mathematical solutions to Scenario-based, international parity conditions.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Quality concept, standards and standardization, importance of the standards at production and service sectors. Management quality and standards, environmental standards, Quality management system models, strategic management, involving to management, process management system, resource management system, EFQM perfection model, quality control at production, testing and sampling, total quality control, control diagrams, statistical dispersions

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

TURKISH ECONOMY

The definition and scope of Turkey's economy. 1923-1960 period Turkish Economy: Economic development and production structure, savings, internal trade terms and taxation, development in employment, developments in foreign trade. 1960-1994 period Turkish economy: economic development, production, productivity, inter-sectoral links, financing, employment, foreign trade. The next developments in 1995. Basic economic problems and solutions.

SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ

Ders öğrencilere risk, risk yönetimi ve sigorta konularını tanıtmakta, sigortanın temel kavramları ve prensipleri ile sigortacılık faaliyetleri, uygulamaları ve sigortacılık mevzuatı hakkında bilgi vermektedir.

 

INSURANCE MANAGEMENT

The course introduces students to risk, risk management and insurance issues and provides information on the basic concepts and principles of the insurance company and on insurance activities, applications and insurance legislation.

4. YARIYIL

FİNANSAL YÖNETİM – 2

Öğrencilerin, İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, işletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi.

FINANCIAL MANAGEMENT – 2

Students will be able to arrange the financial statements used in the enterprises according to the determined standards, apply the techniques used in the financial analysis of the enterprises, interpret the current situation and the development trend of the enterprise according to the results of the financial analysis, and apply the financial analysis techniques with the computer.

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

Yapısal ve fonksiyonel özellikleri bakımından bankalar, bankacılıkta kredi yönetimi, temel bankacılık fonksiyonları, bankaların kredi değerlendirme yöntemleri.

CREDIT MANAGEMENT IN BANKS

Banks in terms of structural and functional features, credit management in banking, basic banking functions, credit evaluation methods of banks.

STAJ

Bu uygulamada, Bankacılık ve Sigortacılık Programında , Bankai sigorta ve muhasebe gibi finans sektöründeki çalışma ortamlarına uygun, mesleğin öğrenilmesi, işe hazırlık yöntemleri ile kişisel bakım metotlarının öğrenilmesi amaçlanmaktır.

PROBATION

In this practice, the Banking and Insurance Program aims to learn the profession, work preparation methods and personal care methods suitable for the working environments in the financial sector such as Banking insurance and accounting.

MEZUNİYET PROJESİ

Bankacılık ve Finans lisans eğitimi kapsamında öğrencilere çeşitli alanlarda deneysel çalışmalar, teorik çalışmalar ve literatür araştırması. Öğrenciler bireysel bir araştırma yapıp, sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar.

GRADUATION PROJECT

Experimental studies, theoretical studies and literature research in various fields to the students within the scope of undergraduate education in Banking and Finance. Students conduct individual research and present their results in written and oral form.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan, bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. Bilgisayar ortamında, finansal tabloların düzenlenmesi. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme.

COMPUTERIZED ACCOUNTING

Accounting practices that make the computer environment. To know the basic concepts and documents related to accounting, financial statements, balance sheet and income statement comprehend the principles of editing, to regulate the financial statements of the computer environment, program packages related to accounting

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Öğrencilerin, İşletmelerde kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, işletmelerin malî analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesi ve Bilgisayar ile malî analiz tekniklerini uygulayabilmesi.

FINANCIAL TABLES ANALYSIS

Students will be able to arrange the financial statements used in the enterprises according to the determined standards, apply the techniques used in the financial analysis of the enterprises, interpret the current situation and the development trend of the enterprise according to the results of the financial analysis, and apply the financial analysis techniques with the computer.

 

 

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Bu ders kapsamında, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlanmaktadır. Ayrıca üniversite kavramı, anlayışı, yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda öğrencilere genel bilgiler verilmekte ve öğrencilerde “Uşak Üniversiteli olma” bilincinin ve duygusunun gelişimi hedeflenmektedir.

COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS

Withinthescope of thiscourse, studentsareregularlyparticipated in variousscientific, cultural, artisticandsportsactivitiesthatfacilitatetheadaptationtouniversity life. Inaddition, general information is giventothestudents on theconcept of university, understanding, regulationsanddirectives of life andtheaim of thestudents is todeveloptheconsciousness of "Becoming Uşak University".

BANKACILIK VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI – 2

Öğrenciler, sigortacılık ile ilgili uygulmaları, müşteri sigortacı diyaloglarını ve sigorta şirketlerinde mesleki proje ödevi yapmaktadırlar. Ayrıca sektörlerin güncel sorunlarıyla ilgili dönem içi seminerler düzenlenmektedir.Bu derste öğrencilere; Kaza sigortaları, Yangın sigortaları, zorunlu deprem sigortası ve hasar, Nakliyat sigortaları; Mühendislik sigortaları, Sigorta türlerine göre poliçe uygulamaları v.b. konular gösterilmektedir.

BANKING AND INSURANCE APPLICATIONS – 2

Students do their job applications, customer insurer dialogues and professional projects in insurance companies. In addition, in-term seminars are organized on the current problems of the sectors. Accident insurances, Fire insurances, compulsory earthquake insurance and damage, Transportation insurances; Engineering insurances, policy applications according to insurance types, etc. topics are shown.

HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİK

Dersin içeriğini; Sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi, Sosyal güvenlik sistemi ile özel sağlık sigortası arasındaki farklar, Sağlık ve hastalık sigortaları, Sağlık ve hastalık sigortalarının işleyiş prosedürü, Sigortalılık başlangıcı (Operasyon süreci, Başvuru formu, Beyan Formu ve Bilgilendirme Formu) ve Özel Şartlar, Özel sağlık sigortalarında poliçe yenileme ve tahsilat Süreci, Özel sağlık sigorta ürünlerinin fiyatlandırması ve tarifeler, Tamamlayıcı sağlık sigortaları, Bireysel emeklilik sistemi, Bireysel emeklilik sisteminin tarihçesi, Bireysel emeklilik Sisteminin işleyişi, Sağlık ve bireysel emeklilik sisteminin sektör verileri gibi konular oluşturmaktadır.

LIFE INSURANCES AND INDIVIDUAL PENSION

The content of the course; General information about the social security system, Differences between the social security system and private health insurance, Health and sickness insurances, Operation procedure of health and sickness insurances, Beginning of insurance (Operation process, Application form, Declaration Form and Information Form) and Special Conditions, Private health Policy covers the policy renewal and collection process, pricing of private health insurance products and tariffs, complementary health insurances, the private pension system, the history of the private pension system, the functioning of the private pension system, the sector data of the private pension system.

 

PARA VE BANKA

Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, Para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları) , mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar) , Türkiyede mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri vb.), para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler) , para talebi (Paranın Miktar Teorisi; Cambridge Yaklaşımı, Keynesin Likidite Tercihi Teorisi, Friedmanın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller) , para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları: zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü) , para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiyede para politikası uygulamaları) , para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması

MONEY AND BANK

Introduction (why the work the subject of money?, What is Money?, Definition and functions of money), the financial system (financial markets, the structure, tools and functions, financial institutions), in Turkey, the financial sector (central banks, deposit banks, development banks, insurance companies, credit cooperatives, etc.), money supply (money supply definitions and the role of the central bank, deposit money in the mechanism of increased growth and less money, the money multiplier and the factors that determine it), money demand (Quantity Theory of Money, Cambridge Approach, Keynesin Liquidity Preference Theory, Friedman s Modern Quantity Theory, Neo-Keynesian theories of money demand, the empirical evidence regarding the request of the money), the general structure of monetary policy (monetary policy objectives of the monetary policy tools: the required reserve ratio, rediscount rate, open market operations, interest rates, selective credit control), monetary policy strategies (the role of nominal anchor, the exchange rate targeting, monetary targeting, inflation targeting, monetary policy makers in Turkey), monetary and fiscal policies (the real and monetary sectors, the IS-LM analysis) of the monetary policy transmission mechanism

MENKUL KIYMET DEĞERLEME

Merkez bankası ve Finansal piyasalar ve piyasaların işleyişi. Finansal kurumlar. Menkul kıymetler

SECURITIES VALUATION

Central bank and Financial markets and their functioning. Financial institutions and Securities..

 

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Örgütlerde değişimin tanımı, amacı ve önemi; örgütlerde değişimin kuramsal temelleri; Örgütsel değişimi ortaya çıkaran nedenler; Örgütsel değişiö yönetimi ve değişime direnme; Örgütsel değişimde kullanılan yeni yönetim teknikleri ve örgütsel modeller. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

Definition of change in organizations, purpose and importance; Theoretical foundations of change in organizations; The causes of organizational change; Organizational change management and change resistance; New management techniques and organizational models used in organizational change. Information technology, basic concepts related to software and hardware, operating systems in general, word processing programs, electronic spreadsheet, programs, presentation of data, Use of the Internet in education, The effects of ICT on social structure and their place in education, security of information systems and related ethical concepts.

ELEKTRONİK BANKACILIK

bu derste, dijital dünya ve E-ticaretin içindeki yeri, internet tarihçesi, web işletme modelleri, elektronik ortamda yeni ürün geliştirme, e-fiyatlandırma, e-ticarette planlama, değişik e-ticaret konularına değinilecektir.

ELECTRONIC BANKING

History of Internet, E-Marketing, New Product Development in Electronic Environment, E-Pricing, E-Commercial, E-Communication, E-Branding,B2B, B2C, C2C, E-Government, E-Pay Methods, E-Pay Methods, Safety in Electronic Environment, Application of E-Trade Web Sites.

FİNANSAL PAZARLAMA

Hizmet ve pazarlama kavramlarının tanınması, Pazarlama karması, pazarlamanın özellikleri, ürün- fiyat-tutundurma- dağıtım, Hizmetin tanımı, özellikleri, hizmet türleri ve hizmetlerin pazarlanması, Müşteri odaklı yaklaşım 4C’nin incelenmesi, Ürün ve hizmet pazarlamasının birbirlerinden farkları, hizmet pazarlama karması 7P, Bankacılıkta rekabetin başlaması ve bankacılıkta pazarlama, Türkiye’de Bankacılık sektörü ve Bankacılık ürünlerinin pazarlanması- doğru müşteriye doğru ürün- satış sonrası hizmet, Türkiye’de Bankacılık sektörü ve Bankacılık ürünlerinin pazarlanması – müşteri tipleri ve davranış modelleri- riskli müşteri, Bankaların geçirdiği pazarlama aşamaları, ürün geliştirme, tutundurma, bankacılıkta Pazar ve hedef pazar, müşteri segmentleri, Sigortacılık ürünlerinin pazarlaması, Bankasürans uygulamaları, Sigortacılık sektöründe pazarlama ve satışın üretime katkısı, Bankacılık ve sigortacılık sektöründe alternatif pazarlama, alternatif dağıtım kanalları, Bankacılık ve sigortacılık sektöründe ilişki yönetimi, ilişkisel pazarlama, müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti, Değer pazarlaması ve değer yaratma süreci, Banka ve sigorta sektöründe örnek satış uygulamaları, kampanyalar ve reklamların incelenmesi.

FINANCIAL MARKETING

Definition of service, marketing of service types and services, Analysis of customer-oriented approach 4C, Differences between product and service marketing, Service marketing mix 7P , the start of competition in banking and banking in marketing, banking sector in Turkey and banking products pazarlanması- right customer at the right Product- after-sales service, marketing of banking sector and banking products in Turkey - customer types and behavior or models risk customers, marketing stages undergone by banks , product development, promotion, market and target market in banking, customer segments, marketing of insurance products, banking practices, contribution to marketing and sales in the insurance sector, k and insurance sectors in alternative marketing, alternative distribution channels, relationship management in the banking and insurance sectors, relational marketing, customer focus and customer satisfaction, value marketing and value creation process, Bank and sample sales practices in the insurance sector, the study of campaigns and ads.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MİY kavramının strateji, organizasyon ve bilgi teknolojileri temel alınarak açıklanması. Ders MİY’nin pazarlama uygulamalarındaki rolünü ve pazarlama uygulamaları açısından önemini ortaya koymaktadır. Bunun yanında “müşteri ilişkileri yönetimi(MİY)”, “müşteri değeri”, “müşteri bağlılığı”, “analitik ve operasyonel CRM” gibi kavramlara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Explaining the concept of CRM based on strategy, organization and information technologies. The course demonstrates the role of CRM in marketing practices and its importance in terms of marketing practices. In addition, explanations regarding the concepts such as "customer relationship management (CRM)", "customer value", "customer loyalty", "analytical and operational CRM" are made.

SİGORTACILIK ÜRÜNLERİ

Sigorta branşlarına genel bir bakış, Kaza Sigortaları, Sorumluluk Sigortaları, Zarar (Mal) Sigortaları, Yangın Sigortaları, Doğal Afet Sigortaları, Kasko, Nakliyat ve Ulaşım Sigortaları, Tarım Sigortaları, Hayat Sigortaları konularını kapsamaktadır.

INSURANCE PRODUCTS

An overview of insurance branches covers Accident Insurances, Liability Insurances, Loss (Property) Insurances, Fire Insurances, Natural Disaster Insurances, Casco, Transport and Transportation Insurances, Agricultural Insurances and Life Insurances.

 

 

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ

Tek düzen hesap planı tanıtımı,şubede yapılan tahsil tediye, kasa mutabakatı, mevduat açılışı,para yatırma çekme,mevduat faiz tahakkuku reeskontu ,hesap kapatma işlemleri, kredi türleri ,kredi faiz hesaplama,kullandırım,taksitli kredi anüite tablosu hazırlanması,kredi faiz tahakkuk ve reeskont işlemleri ile yabancı parayla yapılan işlemler, poliçe kesme işlemleri ve dönem sonu evalüasyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesi.

BANK AND INSURANCE ACCOUNTING

Introducing the uniform chart of accounts used in the bank and insurence, basic banking and insuerence transactions will be able to comprehend the level of accounting records.

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Sermaye ve para piyasası kavramları, önemi ve sermaye piyasası kurumlarının incelenmesi. Merkez bankası ve Finansal piyasalar ve piyasaların işleyişi. Finansal kurumlar. Menkul kıymetler

CAPITAL MARKETS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Capital and money market concepts, importance, and examination of capital market institutions. Central bank, Financial markets. Financial Institutions and Securities

BANKACILIK HUKUKU

Bankacılık kanunları, Ticaret kanunu ve Çek kanunu, Sermaye piyasası kanunu, Suç gelirlerinin saklanmasının önlenmesi kanunu. Uluslararası bankacılık düzenlemeleri. Bankacılık sistemini düzenleyen ve denetleyen kurumlar.

BANKING LAW

Banking Law. Trade law and cheque law. CApital market law. prevention of laundering proceeds of crime law. International banking regulations. regulating and supervising the banking system institutions.

FİNANSAL DENETİM

Veri terminali kullanımı ve teknik analiz göstergeleri

FINANCIAL INSPECTION

Data terminal usage and technical analysis displays

ULUSLARARASI FİNANS

Uluslararası bankacılığın ve finansın temelleri, finansın küreselleşmesi, parite koşulları, uluslararası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını konularını kapsamaktadır.

INTERNATIONAL FINANCE

It covers the fundamentals of international banking and finance, globalization of finance, parity conditions, and tools to protect against risks encountered in international markets.


Oluşturma: 21 Aralık 2021