Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

 

 MİSYONUşak Üniversitesi, evrensel değerlere bağlı, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri ile karşılaştığı sorunları insanlığın faydasını gözeterek bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, ulusal ve uluslararası alanlarda ihtiyaç duyulan özgüven sahibi donanımlı bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.

 VİZYON, Bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen; katılım, şeffaflık ve ölçüle bilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği; bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanan, hayat boyu eğitim anlayışına sahip, uluslararası nitelikte bir üniversite olmak.”

 

 TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ

 

o Evrensel etik değerlere bağlı

o Mesleki yetkinliğe sahip o Eleştirel düşünceye açık

 o İnsan haklarına saygılı

o Analitik düşünceye sahip

o Çalışkan ve üretken

 o Şeffaf ve hesap verilebilirlik

o Paydaş memnuniyetini önemseyen

o Öncü ve yenilikçi

o Çevre bilincine sahip

o Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip

o Engelsiz bir üniversite olmak

''YENİLİKÇİ, DİNAMİK VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ HEDEFLİ YÜKSEKOKUL”

 

Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektir. 


Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” eksikliğidir. Meslek Yüksekokulumuz bu doğrultuda I ve II öğretimde olmak üzere piyasanın taleplerini dikkate alarak, 4 bölüm ve 5 program mevcut olup; 5 programla eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, Normal öğretim  ve Gece öğretim  programları ile iş yaşamına biran önce atılmak ve mesleki teknik bilgi sahibi olmak isteyen tüm gençlerimize kapılarını açık tutar.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.