Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

     ''MİSYON,VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ''

      Misyon: Evrensel değerlere bağlı, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri ile karşılaştığı sorunları insanlığın faydasını gözeterek bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, ulusal ve uluslararası alanlarda ihtiyaç duyulan özgüven sahibi donanımlı bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.

      Vizyon: Bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen; katılım, şeffaflık ve ölçüle bilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği; bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanan, hayat boyu eğitim anlayışına sahip, uluslararası nitelikte bir MYO olmak.”

       Temel Değerlerimiz

o Evrensel etik değerlere bağlı

o Mesleki yetkinliğe sahip

o Eleştirel düşünceye açık

o İnsan haklarına saygılı

o Analitik düşünceye sahip

o Çalışkan ve üretken

o Şeffaf ve hesap verilebilirlik

o Paydaş memnuniyetini önemseyen

o Öncü ve yenilikçi

o Çevre bilincine sahip

o Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip

o Engelsiz bir MYO olmak